Vedtak - Samtykke til Perstorp Bioproducts AS til håndtering av farlig stoff i Fredrikstad industripark

DSB viser til søknad om samtykke fra Perstorp Bioproducts AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 15.04.2016.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt. Ingen av høringsinnspillene som har kommet har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis.

DSB gir derfor, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, Perstorp Bioproducts AS (org. Nr. 815643062), samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens anlegg på Øra (gnr/bnr 303/ 1186/1768) som omsøkt 15.04.2016.

Vedtaksbrev


Vedtak - Samtykke til Perstorp Bioproducts AS

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.