Vedtak - samtykke til Mongstad eiendomsselskap AS til håndtering av farlig stoff på Mongstadbase

DSB viser til søknad om samtykke fra Mongstad eiendomsselskap AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 12.01.2017.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Mongstad eiendomsselskap AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Vedtaksbrev


Samtykke til håndtering av farlig stoff - Mongstadbase
Uttale til varsel om utviding av tankanlegg på Mongstadbase - Statens vegvesen region vest
Svar på høringsuttalelse fra Statens vegvesen
Svar på høringsuttalelse fra Statens vegvesen - vedlegg
Søknad om samtykke for Mongstadbase - Miljødirektoratets kommentarer
Innspel - Fylkesmannen i Hordaland

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.