Vedtak - samtykke til Kosan Gas AS til håndtering av farlig stoff i Muruvik Havn, Malvik kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Kosan Gas AS mottatt 09.05.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens omtappingsanlegg for LPG i Muruvik Havn, gnr/bnr 55/1 i Malvik kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Kosan Gas AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Vedlegg


Samtykke til lagring og omtapping av LPG, Muruvik Havn, Malvik kommune

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.