Vedtak - samtykke til Joh. Johannson Kaffe AS til håndtering av farlig stoff i Vestby næringspark øst

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Joh. Johannson Kaffe AS datert 31.05.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens planlagte kaffebrenneri i Treveien 6 i Vestby næringspark øst, gnr/bnr 1/83 i Vestby kommune. jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.