Vedtak - samtykke til håndtering av farlig stoff, Norsk Spesialolje AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Norsk Spesialolje AS, avdeling Bamble datert 13.03.2019 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens tankanlegg på Rønningen industriområde, gnr./bnr. 7/48 Bamble Kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Norsk Spesialolje AS samtykke til håndtering av farlig stoff

Samtykke til oppbevaring av farlig stoff, Norsk Spesialolje AS, avdeling Bamble:


Vedtak om samtykke for oppbevaring av farlig stoff NSO Bamble.pdf (267,5KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.