Vedtak - samtykke til håndtering av farlig stoff ifm utvidelse av Bunker Oils eksisterende tankanlegg på Hessa, Ålesund kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Bunker Oil AS mottatt 14.09.2018 (siste utgave) om samtykke til håndtering av farlig stoff i forbindelse med utvidelse av Bunker Oils eksisterende tankanlegg på Hessa, gnr/bnr 118/78 i Ålesund kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Bunker Oil AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Vedlegg


Samtykke til håndtering av farlig stoff, Bunker Oil AS

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.