Vedtak - samtykke til Gasnor AS til håndtering av farlig stoff på Mongstadbase

DSB viser til søknad om samtykke fra Gasnor AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 06.02.2017.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Gasnor AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Høring - søknad om samtykke til etablering av bunkringsanlegg for LNG på Mongstadbase

Vedtaksbrev


Samtykke/vedtaksbrev
Høringsuttalelse BOH
Høringsuttalelse brannvesenet
Høringsuttalelse Statens Vegvesen

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.