Vedtak - samtykke til Gasnor AS til håndtering av farlig stoff på Mongstadbase

DSB viser til søknad om samtykke fra Gasnor AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 06.02.2017.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Gasnor AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Høring - søknad om samtykke til etablering av bunkringsanlegg for LNG på Mongstadbase

Vedtaksbrev


Samtykke/vedtaksbrev
Høringsuttalelse BOH
Høringsuttalelse brannvesenet
Høringsuttalelse Statens Vegvesen

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.