Vedtak – Samtykke til etablering av luftgassfabrikk – Nippon Gases Norge AS, Verran kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Nippon Gases Norge AS om samtykke til etablering av luftgassfabrikk på Tjuin industriområde, gnr./bnr. 9/122 i Verran kommune. jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Nippon Gases Norge AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Vedtaksbrev (PDF)


Samtykke til håndtering av farlig stoff.pdf (259,7KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.