Vedtak - samtykke til Biokraft AS til håndtering av farlig stoff på Fiborgtangen i Skogn

DSB viser til søknad fra Biokraft AS datert 19.12.2017 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Skogn, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Biokraft AS samtykke til håndtering av farlig stoff, begrenset til å gjelde deler av anlegget.

>> Høring

>> Samtykke til håndtering av farlig stoff for begrenset del av produksjonsanlegg for biogass

>> Høringsinnspill Kystverket

>> Høringsinnspill Norske Skog Skogn AS


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.