Ny brann- og redningsvesenforskrift - status

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får en rekke henvendelser der det spørres om status på fremdriften av den nye forskriften, om den kommer i år eller om den vil gjelde for neste år.

Publisert 15.04.2021

Vi gjennomgår høringssvarene nå. Det kom mange og omfattende høringssvar, så det er vanskelig å anslå når den nye brann- og redningsvesenforskriften vil tre i kraft.

Vi håper forskriften kan fastsettes før sommeren 2021. Med andre ord at den kan begynne å gjelde før sommeren. Hvis Justis- og beredskapsdepartementet har mange innspill etter bearbeidingen av forskriftsforslaget basert på høringssvarene, så vil det ta lengre tid før forskriften kan tre i kraft.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.