Høring: ny forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven på høring.

Det foreslås å innføre bestemmelser om overtredelsesgebyr for overtredelser av sivilbeskyttelsesloven § 8 første ledd (plikt til å skriftlig bekrefte mottak av varsel om og pålegg av tjenesteplikt) og § 9 (plikt til å delta på tjenester det innkalles til mv.). Forslaget er en del av et større arbeid med å utarbeide oppdaterte og nødvendige forskriftsbestemmelser om Sivilforsvarets virksomhet og de tjenestepliktige.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 23. juni 2020.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.