Høring: forslag til reviderte retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff

Forslaget er basert på innspill og oppsummering etter et erfaringsmøte med brukermiljøene i november 2019.

Innledningsvis i rapporten er det gitt en oversikt over endringene fra forrige versjon av retningslinjene (2017).

Vi gjør særskilt oppmerksom på at det er gjort endringer i anbefalinger om probitfunksjoner for giftige gasser (kap. 4.2.2), da dette ikke framgår eksplisitt av nevnte oversikt over endringer. I den forbindelse viser vi også til vedlagte rapport fra FFI.

Vi ber om at kommentarer til forslaget merkes med 20/9289 og sendes til postmottak@dsb.no innen 1. februar 2021.

Vedlegg:

Reviderte retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff, revisjon Høringsutkast, Lloyds Register

Vurdering av nye og gamle probitfunksjoner for innånding av akutt giftige stoffer, FFI rapport 20/02732


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.