Høring: Forslag til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til forskrift om utgangsstoffer på høring.

Forslaget gjennomfører forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver i norsk rett.

Forskriften skal erstatte forskrift 2. juni 2015 nr. 588 om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. I høringsnotatet redegjøres det nærmere for bestemmelsene i forordningen og forslaget til ny forskrift.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 12. desember 2021.

>> Les og svar på høringen.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.