Høring: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods

Høring av forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods – transport av brannfarlige væsker klasse 3 som gjennomføres av utenlandske militære styrker i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender på høring forslag til endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Formålet med forskriftsendringen er å forenkle forholdene for utenlandske militære styrker som øver i Norge. Forslaget går ut på at disse kan oppfylle hjemlandets rett hvis de ikke tilfredsstiller reglene i ADR.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 20. januar 2022.

Les og svar på høringen.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.