Høring: Endring av forskrift om landtransport av farlig gods

DSB sender på høring forslag til endringer i forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften).

Formålet med forskriftsendringen er å gi regler for utpeking av kontrollorgan som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere til transport av farlig gods og regler for utøvelse av rollen som kontrollorgan.

Hovedinnholdet i forslaget er:

Et nytt kapittel 6a med regler for kontrollorganer for emballasje, tanker og bulkcontainere for landtransport av farlig gods, herunder bestemmelser om:

  • krav til akkreditering av virksomheter som ønsker å bli utpekt av DSB som kontrollorgan    
  • organisatoriske krav til kontrollorganer og kontrollorganenes oppgaver
  • kontrollorganers mulighet til å sertifisere kontrollører for IBC 
  • kontrollorganers mulighet til å etablere internorganer for kontroll av tankkjøretøyer med atmosfæriske tanker beregnet for klasse 3, (brannfarlige væsker) og krav til overvåking av etablerte internorganer
  • kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB
  • kontrollorganers adgang til å ta gebyr for sine tjenester
  • tydeliggjøring av at forvaltningsloven gjelder for kontrollorganer og at enkeltvedtak som kontrollorganer fatter kan påklages til DSB
  • bestemmelser om tilsyn med kontrollorganer, og om reaksjonsmidler ved brudd på forskriften.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

Fristen for å gi uttalelser til høringen er 20. desember 2021.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.