Høring av forslag til ny forskrift om sivilforsvar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til ny forskrift om sivilforsvar (sivilforsvarsforskriften) på høring.

Ny sivilforsvarsforskrift gir oppdaterte og nødvendige forskriftsbestemmelser om Sivilforsvarets virksomhet og de tjenestepliktige. Sivilforsvarsforskriften erstatter flere eldre forskrifter på området og interne retningslinjer, og samler alt i én forskrift.

Noen av områdene som reguleres i denne forskriften er Sivilforsvarets organisering og oppgaver, rettigheter og plikter for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret, lagre og rom til bruk for Sivilforsvaret, varsling av befolkningen, rekvirering av fast eiendom, løsøre og rettigheter og sanksjoner for brudd på reglene i lov og forskrift.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 9. august 2021.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.