Høring av forslag til kunnskapsbankforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken (Korttittel: kunnskapsbankforskriften) på høring.

Kunnskapsbankforskriften gir nødvendige bestemmelser om behandlingen av personopplysninger i DSBs datasystem for innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data om risiko og sårbarhet (kalt Kunnskapsbanken).

I forskriftsforslaget har vi identifisert hvilke forsikringsselskaper som skal omfattes av plikten til å gi opplysninger om natur- og vannskader til Kunnskapsbanken. Vi har videre identifisert hvilke opplysninger som forsikringsselskapene skal gjøre tilgjengelig for Kunnskapsbanken, og foreslått krav til bruk av en felles databehandler og API.

I kunnskapsbankforskriften har vi også utpekt hvilke offentlige organer som skal få tilgang til personopplysningene i Kunnskapsbanken som en følge av deres rolle i det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 1. oktober 2021.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.