Høring av endringer i forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID

Endringene trer i kraft 1. januar 2021, med en overgangsperiode frem til 30. juni 2021.

Endringene i ADR og RID gjøres hvert annet år og er hovedsakelig en oppdatering av tekniske bestemmelser som følge av utviklingen på transportområdet.

>> Se hele høringen i DSBs høringssystem

Frist for uttalelser til høringen er 31. desember 2020.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.