Høring – Utvidelse av anlegg – Wilhelmsen Chemicals AS - Kjøpmannskjær

Wilhelmsen Chemicals AS har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å utvide virksomhetens anlegg i Kjøpmannskjær gnr./bnr 87/25 i Færder kommune.

>> Høringsnotat
>> Kvantitativ risikoanalyse
>> Søknad om samtykke

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 21.06.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3695


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.