Høring – endringer i regelverket for gassapparater og utstyr

3. oktober 2016 sendte DSB forslag til forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2016/426 om gassapparater på høring. Frist for uttalelse til høringen er 14. november 2016.

En uoffisiell norsk oversettelse av forordningen er vedlagt under sammen med høringsdokumentene. Forordningen på de ulike offisielle EU språk er også tilgjengelig.

Forordning (EU) 2016/426 om gassapparater opphever og erstatter direktiv 2009/142/EF om gassapparater. Direktivet inneholder produktregler med krav til gassapparater og utstyr, og er gjort til norsk rett ved forskrift om gassapparater og utstyr 5. oktober 1994 nr. 919. For å gjennomføre forordningen foreslår DSB en ny forskrift fastsatt med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven som erstatter gjeldende forskrift om gassapparater og utstyr. En nærmere beskrivelse av forslagets innhold fremgår av vedlagte høringsnotat og forslag til gjennomføringsforskrift.

Vi ber om at uttalelser til høringen sendes på e-post til postmottak@dsb.no eller til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Høringsdokumenter


Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Norsk oversettelse av forordningen

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.