Høring - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på høring.

Utbrudd av koronavirus (Covid-19) i Norge gjør at det er behov for en endring i forskrift om brannforebygging § 3 om forbud mot å gjøre opp ild. Endringen innebærer å utvide kommunenes adgang til å nedlegge forbud mot å gjøre opp ild når det er stor brannfare eller det foreligger andre ekstraordinære forhold i egen kommune

Forslaget fremmes nå for å prøve å begrense i så stor grad som mulig branner i skog og mark som vil kunne legge beslag på mye ressurser hos brann- og redningsvesenet. Dersom koronaviruset spres i stor grad, vil brann- og redningsvesenene oppleve begrensninger i tilgang på egne mannskaper på grunn av mange smittede. Det innebærer redusert slagkraft og restberedskap i en prekær situasjon.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 19. april 2020.

Les og svar på høringen her


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.