Forslag til forskrift om godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sender med dette forslag til ny forskrift om godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret på høring.

Forslaget innebærer en styrking av godtgjøringsordningen for tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Det er bevilget 9, 4 millioner over statsbudsjettet til innføring av ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret. Forslaget er blant annet en oppfølging av forskriftsarbeidet til sivilbeskyttelsesloven. I NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder, understrekes det at noe bør gjøres med dagens ordning for å bedre betingelsene for tjenestepliktige i Sivilforsvaret.

Frist for å uttale seg til høringen er 11. april 2018.

Kommentarer sendes inn elektronisk via DSBs nye høringssystem:

https://hoering.dsb.no/Hoering/11


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre oss.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss!