Forslag til endringer i ADR og RID - forskrift om landtransport av farlig gods

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endringer i ADR og RID, som er en del av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften) på høring.

Det reviderte regelverket vil tre i kraft 1. januar 2019, med en overgangsperiode frem til 30. juni 2019.

Frist for å uttale seg til høringen er 17. desember 2018.

>> Se forslagene og lever din uttalelse i vårt elektroniske høringssystem 

OBS: Linken til oversikt over endringer i RID 2019 fungerer ikke i høringsløsningen, den korrekte oversikten over endringer i RID 2019 ligger i denne pdf'en (endringene er markert i gult). 

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Guro Blakstad på telefon 33 41 28 32 eller e-post guro.blakstad@dsb.no.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.