DSBs høringssvar til forslag til endring i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til forslag til endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk med utsatt høringsfrist til 8. desember 2017.

DSB har vært i dialog med flere beredskapsaktører under utarbeidelsen av denne høringsuttalelsen. DSB er opptatt av at forslaget til forskrift slik det når foreligger, vil kunne påvirke flere aktørers kapasitet og evne til å utføre oppdrag når det gjelder redning av liv og helse. DSB vil spesielt peke på de kapasitetene som utøver redningstjeneste i et samvirke når nødsituasjoner truer menneskeliv. Dette omfatter beredskapsaktører som brann- og redningsvesenet, politiet og de frivillige organisasjonene, herunder Røde Kors og Redningsselskapet.

Les hele høringssvaret


2017 11 21 Høringssvar _kvalifikasjoner mv. for sjøfolk.pdf (60,1KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.