Høringer og konsekvensutredninger

, Artikkel

Høring – endring i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til endring i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver på høring. Forslaget innebærer at tre nye stoffer legges til i § 2 første ledd andre kolonne. De nye stoffene blir ikke underlagt restriksjoner for salg til, og håndtering av, privatpersoner. Forslaget innebærer i hovedsak at de nye stoffene omfattes av ordningen med rapportering av mistenkelige transaksjoner.