Høringer og konsekvensutredninger

, Artikkel

Høring - Samtykkesøknad for etablering av ny tankgård på Mongstad

Det søkes om samtykke til oppbevaring av farlige stoffer i anlegget. Anlegget består av tankgårder og tilknyttede bygg/lagerplasser/fyllestasjoner. Stoffet det søkes samtykke om å håndtere heter MB-544C. Dette er et giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke kategori 3. Det søkes samtykke om å håndtere og oppbevare stoffet i en inntil mengde på 40m3. Dette tilsvarer en vekt på ca. 45 tonn.