Jobb

Vil du være med og bygge opp den nye Brann- og redningsskolen?

Vi skal lære opp personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Nå er vi på jakt etter deg som vil bidra til at dagens og morgendagens brannpersonell får utdanningen som skal til!

Vi skal lære opp personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Nå er vi på jakt etter deg som vil bidra til at dagens og morgendagens brannpersonell får utdanningen som skal til!


Hvorfor skal du søke jobb på Brann- og redningsskolen? 

Det er det skjer, og du har sjansen til å bli med på laget! Vi er inne i en svært spennende periode med bygging av nye undervisnings- og øvingsfasiliteter. Samtidig utvikler vi det faglige tilbudet for kursdeltagere og studenter, tilpasset fremtidens kompetansebehov. I 2024 åpner vi en helt ny fagskoleutdanning!

 

  • Du blir med på å bygge opp og forme en helt ny skole, med kurs og fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet 
  • Du får bidra til at dagens og fremtidens brann- og redningspersonell får nødvendig kompetanse og trening   
  • Du får bruke din erfaring og oppdatere din faglige kompetanse  
  • Du får jobbe i et spennende fag- og læringsmiljø med kollegaer, kurselever og studenter  
  • Du har umiddelbar nærhet til et eldorado for friluftsliv  
  • Du får trene i arbeidstiden
  • Du får fleksibel arbeidstid 
  • Du blir medlem i Statens pensjonskasse, med en av de beste pensjons- og forsikringsordningene i Norge 

Vil du bli med på laget?

Våren 2023 skal vi ansatte en rådgiver brannforebyggerfaget og tre enhetsledere i to ulike seksjoner. 

ANSATTE VED BRSK: Dette kan bli noen av dine nye kolleger.
Foto: Heia Nord-Norge. 

Enhetsledere
Vi ansetter nå to enhetsledere i seksjon kurs og opplæring: enhetsleder eksterne kurs og enhetsleder deltids- og regionale kurs.

Som enhetsleder eksterne kurs skal du sørge for at kursporteføljen vi organiserer med eksterne partnere holder høy kvalitet. Du vil få ansvaret for å utvikle og gjennomføre kursporteføljen i samarbeid med aktører som Avinor, NOFO, Kystverket og UiT Harstad. 

>>Søk på stillingen som enhetsleder eksterne kurs.
Søknadsfrist 12.04.2023

Som enhetsleder deltids- og regionale kurs skal du lede innføringen og videreutviklingen av Norges nye utdanning for deltidsbrannkonstabler.

>>Søk på stillingen som enhetsleder deltids- og regionale kurs. Søknadsfrist 12.04.2023

Enhetslederne inngår i seksjonssjefens ledergruppe og skal bidra aktivt i etableringen av skolen og kurs-/opplæringstilbudet. 

I løpet av våren skal vi også rekruttere en siste enhetslederstilling til fagskoleseksjonen. Enhetsleder erfaringslæring og samfunnssikkerhet inngår i seksjonssjefens ledergruppe og skal bidra i etableringen av skolen og den høyere yrkesfaglige utdanningen. I tillegg til relevant utdanning/erfaring, er vi på utkikk etter deg som er pedagog eller har et ønske om å ta videreutdanning i pedagogikk innen tre år.

Feier arbeider på en pipe
Tre menn i verneutstyr
Kvinnelig brannkonstabel med armene i kors
Redningsmannskap ved en bilulykke
Fem brannkonstabler foran to brannbiler
To menn pakker ut brannslokningsapparat
Kvinnelig brannkonstabel med hammer over skulderen
Dame og mann i kamuflasjejakke
Mannlig og kvinnelig 110-operatør
Brannpersonell i undervisningssituasjon
Mann med klippeverktøy
Brann i modellhus med tilskuere
Brann- og redningspersonell som står i ring
Brannkonstabler står i ring ved brannbil
Brannkonstabel slokker flybrann

Om Brann- og redningsskolen og DSB 

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Fra 2024 tilbyr skolen en ny toårig fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet.  

>> Les mer om Brann- og redningsskolen 

>> Les mer om å jobbe i DSB