Jobb

Vil du være med på å bygge opp den nye Brann- og redningsskolen?

Vi skal lære opp personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Nå er vi på jakt etter deg som vil bidra til at dagens og morgendagens brannpersonell får utdanningen som skal til!

Vi skal lære opp personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Nå er vi på jakt etter deg som vil bidra til at dagens og morgendagens brannpersonell får utdanningen som skal til!


Hvorfor skal du søke jobb på Brann- og redningsskolen? 

Det er det skjer, og du har sjansen til å bli med på laget! Vi er inne i en svært spennende periode med bygging av nye undervisnings- og øvingsfasiliteter. Samtidig utvikler vi det faglige tilbudet for kursdeltagere og studenter, tilpasset fremtidens kompetansebehov. I 2024 åpner vi en helt ny fagskoleutdanning!

 

 • Du blir med på å bygge opp og forme en helt ny skole, med kurs og fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet 
 • Du får bidra til at dagens og fremtidens brann- og redningspersonell får nødvendig kompetanse og trening   
 • Du får bruke din erfaring og oppdatere din faglige kompetanse  
 • Du får jobbe i et spennende fag- og læringsmiljø med kollegaer, kurselever og studenter  
 • Du har umiddelbar nærhet til et eldorado for friluftsliv  
 • Du får trene i arbeidstiden
 • Du får fleksibel arbeidstid 
 • Du blir medlem i Statens pensjonskasse, med en av de beste pensjons- og forsikringsordningene i Norge 

Vil du bli med på laget?

Vinteren 2022/2023 skal vi ansatte åtte enhetsledere i to ulike seksjoner. Enhetslederne får fag- og personalansvar og er med i seksjonenes ledergrupper.  

Enhetsledere fagskoleutdanning
I fagskoleseksjonen skal det ansettes fem enhetsledere. Fire av fem stillinger er nå lyst ut, med søknadsfrist 3. januar 2023. 

Enhetslederne inngår i seksjonssjefens ledergruppe og skal bidra i etableringen av skolen og den høyere yrkesfaglige utdanningen. I tillegg til relevant utdanning/erfaring, er vi på utkikk etter deg som er pedagog eller har et ønske om å ta videreutdanning i pedagogikk innen tre år.

Enhetsledere kurs og opplæring
Vi skal ansette tre enhetsledere i seksjon for kurs og opplæring.  

 • Enhetsleder for heltids- og lederkurs (søknadsfrist utgått)
 • Enhetsleder for eksterne kurs (kommer)
 • Enhetsleder for opplæring av deltidsansatte (kommer) 

Enhetslederne inngår i seksjonssjefens ledergruppe og skal bidra aktivt i etableringen av skolen og kurs-/opplæringstilbudet.  

Den ene stillingen er lyst ut – de to andre kommer i desember/januar 2023. 

Faglærere
Fra neste år skal vi ansette faglærere. De første stillingene lyses ut første kvartal 2023.  

>> Alle stillingene lyses ut i webcruiter

Om Brann- og redningsskolen og DSB 

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Fra 2024 tilbyr skolen en ny toårig fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet.  

>> Les mer om Brann- og redningsskolen 

>> Les mer om å jobbe i DSB