Brannvesenkonferansen 2018


Tema for årets konferanse er: På vei mot fremtidens brann- og redningsvesen.

Kursnr.:
03/2017
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Brann og redning
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen
Meld deg på konferansen

Noen av spørsmålene som  tas opp på konferansen og som danner grunnlaget for videreutviklingen av brann- og redningsvesenet:

  • Hvilke oppgaver har og skal brann- og redningsvesenet ha sett i lys av dagens risikobilde og fremtidens utfordringer?
  • Hvordan skal brann- og redningsvesenet organisere, bemanne og utruste seg?
  • Hvordan vil neste generasjons nødnett bli og hvilke gevinster vil samlokalisering med politiets operasjonssentraler kunne gi?
  • Hvordan kan vi forebygge på en best mulig måte og hva vil ny utdanning ha å si?

Formål og målgruppe

DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Målgruppene for Brannvesenkonferansen er:

  • Brannsjefer
  • Ledere i brann- og redningsvesenet innenfor forebyggende arbeid, feiervesenet, beredskap, 110-sentral og opplæring
  • Distriktssjefer sivilforsvaret
  • Fylkesberedskapssjefer
  • Andre sentrale roller innenfor brann- og redningsvesenet eller hos fylkesmannen

Program og mer informasjon kommer senere.