Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn utført av brann- og feiervesen er utarbeidet med den hensikt å øke kvaliteten på tilsynsarbeidet gjennom å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning.

Publisert 04.06.2009

Målet med veiledningen er at forebyggende avdelinger i brann- og feiervesener kan ta denne i bruk som et fast arbeidsverktøy, og at den kan innarbeides i lokale internkontroll- og saksbehandlingssystemer. Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til bruk for kommunale tilsynsmyndigheter og tilsynspersonell som utøver kontraktsutsatt tilsyn. Veiledningen vil også være til nytte for eiere, forvaltere, virksomheter og brukere av brannobjekter.

Veiledningen fins i DSBs oppslagsverk og som PDF på både bokmål og nynorsk.

Dine publikasjoner

Velg publikasjoner i listen til venstre.
Kontaktinformasjon
Navn*:
E-post:
Adresse*:
Postnr/Sted*:
Telefon*:
*Obligatoriske felter:

Verktøy og hjelpemidler

Bestilling

For å bestille denne publikasjonen, finner du bestillingssjema og søk  i publikasjoner på linken under:

Bestillingsliste

DSBs oppslagsverk

Acrobat Reader