Produkter og forbrukertjenester

DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og brann- og eksplosjonsvernloven. Målsettingen er å redusere risikoen for alvorlige skader og dødsfall som følge av bruk av produkter eller forbrukertjenester.


Aktuelt fagstoff

Tilbakekaller farlig biljekk
Publisert 18.06.2015

Jula Norge tilbakekaller 1482 saksejekker fra forbrukere. En test DSB har fått utført av produktet,...

Sykkelbarnesete kan være farlig
Publisert 12.06.2015

XXL og Hamax kaller tilbake sykkelbarnesetet Hamax Zenith Relax, art. nr. HAM553053.

Sørg for sikker båtutleie
Publisert 02.06.2015

Vår og sommer er høysesong for ferdsel på sjøen og det er mange turister som vil prøve fiskelykken....

Se opp for farlige og falske produkter
Publisert 05.05.2015

Sesongen for markeder, torghandel og salg fra boder er i gang. Det betyr massiv omsetning av...

Sjekk gassgrillen etter vinteren
Publisert 22.04.2015

Før du tar i bruk gassgrillen etter vinterdvalen, bør du rengjøre og sjekke den nøye. Sjekk også at...

Verktøy og hjelpemidler

Meldeplikt farlige produkter

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Skjema for innmelding av farlige produkter (elektronisk skjema)

Veiledning til skjema for meldeplikt (PDF)

Meldeplikt farlige forbrukertjenester

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester

Liste over (potensielt) farlige produkter i Norge

Internkontroll for importører

For privatpersoner

Brann på propanflasker

Dårlige pakninger kan føre til gasslekkasje og brann på propanflasker. DSB oppfordrer til å kontrollere pakningene og sørge for riktig montering av regulatoren.

Abonnement

Abonner på innhold fra Produkter og forbrukertjenester