Produkter og forbrukertjenester

DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og brann- og eksplosjonsvernloven. Målsettingen er å redusere risikoen for alvorlige skader og dødsfall som følge av bruk av produkter eller forbrukertjenester.


Aktuelt fagstoff

Sikkerhet for fisketurister ved båtutleie
Publisert 16.07.2014

DSB har registrert flere ulykker med fisketurister ved båtutleie den siste tiden. Sommeren er...

Undersøker sikkerheten på lekeland
Publisert 27.06.2014

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har i en spørreundersøkelse rettet mot...

Felles europeisk markedskontroll – høye barnestoler
Publisert 19.06.2014

DSB har gjennom flere år deltatt i ulike europeiske prosjekter innen markedstilsyn av potensielt...

Disse kjøleskapene kan være farlige
Publisert 11.04.2014

DSB etterlyser kjøperne av 42 gasskjøleskap som kan være farlige.

Presentasjonene fra RAPEX-webinaret
Publisert 25.03.2014

DSB arrangerte onsdag 19. mars 2014 et webinar om RAPEX (meldesystem for farlige produkter) for...

Flere ulykker med gasskjøleskap
Publisert 24.03.2014

Verktøy og hjelpemidler

Meldeplikt farlige produkter

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Skjema for innmelding av farlige produkter (elektronisk skjema)

Veiledning til skjema for meldeplikt (PDF)

Meldeplikt farlige forbrukertjenester

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester

Liste over (potensielt) farlige produkter i Norge

Internkontroll for importører

For privatpersoner

Næringsmiddelimitasjoner

Det er forbud mot å omsette farlige næringsmiddelimitasjoner i Europa.

Abonnement

Abonner på innhold fra Produkter og forbrukertjenester