Produkter og forbrukertjenester

DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og brann- og eksplosjonsvernloven. Målsettingen er å redusere risikoen for alvorlige skader og dødsfall som følge av bruk av produkter eller forbrukertjenester.


Aktuelt fagstoff

Skjerpede sikkerhetskrav til etanolpeiser
Publisert 18.11.2015

Det finnes i dag ikke en europeisk eller norsk standard for etanolpeiser, selv om det ifølge flere...

Tilbakekaller farlig biljekk
Publisert 18.06.2015

Jula Norge tilbakekaller 1482 saksejekker fra forbrukere. En test DSB har fått utført av produktet,...

Sykkelbarnesete kan være farlig
Publisert 12.06.2015

XXL og Hamax kaller tilbake sykkelbarnesetet Hamax Zenith Relax, art. nr. HAM553053.

Sørg for sikker båtutleie
Publisert 02.06.2015

Vår og sommer er høysesong for ferdsel på sjøen og det er mange turister som vil prøve fiskelykken....

Verktøy og hjelpemidler

Meldeplikt farlige produkter

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Skjema for innmelding av farlige produkter (elektronisk skjema)

Veiledning til skjema for meldeplikt (PDF)

Meldeplikt farlige forbrukertjenester

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester

Liste over (potensielt) farlige produkter i Norge

Internkontroll for importører

For privatpersoner

Ansvar
Ansvar

Fire av ti nordmenn mener det er rimelig at myndighetene redder personer som rammes av ulykker ved deltagelse risikofylte fritidsaktiviteter. Dette er færre enn i 2007. Da mente seks av ti at myndighetene bør komme reddende til.