Produkter og forbrukertjenester

DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og brann- og eksplosjonsvernloven. Målsettingen er å redusere risikoen for alvorlige skader og dødsfall som følge av bruk av produkter eller forbrukertjenester.


Aktuelt fagstoff

Disse kjøleskapene kan være farlige
Publisert 11.04.2014

DSB etterlyser kjøperne av 42 gasskjøleskap som kan være farlige.

Presentasjonene fra RAPEX-webinaret
Publisert 25.03.2014

DSB arrangerte onsdag 19. mars 2014 et webinar om RAPEX (meldesystem for farlige produkter) for...

Flere ulykker med gasskjøleskap
Publisert 24.03.2014

Mange bruker propan som energikilde til matlaging og oppvarming, både hjemme og på hytta....

Selvvarmende kakaoboks
Publisert 24.03.2014

Etter nye opplysninger har DSB gjennomgått deler av saken om ”Hot Booster self heating drinks” på...

Fire gasskjøleskap tilbakekalt i Norge
Publisert 07.02.2014

Fire gasskjøleskap er trukket tilbake fra markedet etter at ett av kjøleskapene ga for høye...

Verktøy og hjelpemidler

Meldeplikt farlige produkter

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Skjema for innmelding av farlige produkter (elektronisk skjema)

Veiledning til skjema for meldeplikt (PDF)

Meldeplikt farlige forbrukertjenester

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester

Liste over (potensielt) farlige produkter i Norge

Internkontroll for importører

For privatpersoner

Næringsmiddelimitasjoner

Det er forbud mot å omsette farlige næringsmiddelimitasjoner i Europa.

Abonnement

Abonner på innhold fra Produkter og forbrukertjenester