Produkter og forbrukertjenester

DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og brann- og eksplosjonsvernloven. Målsettingen er å redusere risikoen for alvorlige skader og dødsfall som følge av bruk av produkter eller forbrukertjenester.


Aktuelt fagstoff

Se opp for farlige og falske produkter
Publisert 05.05.2015

Sesongen for markeder, torghandel og salg fra boder er i gang. Det betyr massiv omsetning av...

Sjekk gassgrillen etter vinteren
Publisert 22.04.2015

Før du tar i bruk gassgrillen etter vinterdvalen, bør du rengjøre og sjekke den nøye. Sjekk også at...

2 500 farlige produkter trukket fra EØS-markedet i 2014
Publisert 20.04.2015

Gjennom meldingssystemet RAPEX ble det i 2014 ble det meldt om nær 2.500 farlige produkter på...

Skjerpede sikkerhetskrav til trampoliner
Publisert 15.04.2015

Trampoliner til hjemmebruk regnes nå som leketøy. Dermed skjerpes sikkerhetskravene. Et av kravene...

Solformørkelsesbrillerkan gi utilstrekkelig beskyttelse
Publisert 19.03.2015

På bakgrunn av bekymringsmelding, er Bonnier forlag av DSB gjort oppmerksom på at...

Verktøy og hjelpemidler

Meldeplikt farlige produkter

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Skjema for innmelding av farlige produkter (elektronisk skjema)

Veiledning til skjema for meldeplikt (PDF)

Meldeplikt farlige forbrukertjenester

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester

Liste over (potensielt) farlige produkter i Norge

Internkontroll for importører

For privatpersoner

Brann på propanflasker

Dårlige pakninger kan føre til gasslekkasje og brann på propanflasker. DSB oppfordrer til å kontrollere pakningene og sørge for riktig montering av regulatoren.

Abonnement

Abonner på innhold fra Produkter og forbrukertjenester