Sivilforsvaret 75 år – klar for nye oppgaver

Mannskaper fra Sivilforsvaret er i innsats annenhver dag over hele landet. I år markeres 75-års jubileet. Sivilforsvaret er en relevant og viktig forsterknings-ressurs for fremtiden, men oppgavene har endret seg siden etableringen av et sivilt luftvern for befolkningen i 1936.

Publisert 20.09.2011 - 08:52 | Oppdatert 20.09.2011 - 09:01

Sivilforsvaret er statens forsterkningsressurs og bistår ved omkring 200 større og mindre hendelser hvert år.
 
– Vi vet at klimaendringer vil føre til mer ekstremvær i tiden fremover. Dette vil igjen øke behovet for sivilforsvarsinnsatser. Derfor blir det viktigere og viktigere å legge til rette for at vi har et godt fungerende sivilforsvar, sier direktør Jon A. Lea i DSB. 

Av de rundt 170 oppdragene så langt i år er hvert fjerde klimarelatert, slik som flommen på Østlandet i juni. Sivilforsvaret har også hatt oppdrag i forbindelse med søk etter savnede personer, brannen på Bergensbanen og helikopterulykken ved Ullensvang.

Sivilforsvaret gjorde en omfattende og krevende innsats i forbindelse med angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli. 350 tjenestepliktige og 40 ansatte har lagt ned mer enn 12000 arbeidstimer, blant annet med vakthold, sikring, registrering og i forbindelse med overlevende og etterlattes besøk til Utøya.

Godt omdømme

– Sivilforsvaret kan mobilisere en organisert, øvet og utstyrt forsterkningsressurs, som samfunnet har stor nytte av ved store og spesielle hendelser. Det gir trygghet, samtidig som det kan spare samfunnet for økonomiske tap, sier Lea.

Undersøkelser viser at befolkningen, frivillige, nødetatene, kommunene og andre setter stor pris på den jobben Sivilforsvaret gjør. De er trygge på at Sivilforsvaret er den forsikringen de trenger, i tilfelle noe alvorlig eller uforutsett skulle oppstå.

–Det er behov for Sivilforsvaret også i fremtiden. Derfor må vi sikre at nødvendig modernisering skjer slik at Sivilforsvaret har utstyr og kompetanse til å løse morgendagens utfordringer, sier Lea.   

Veiskille

I Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008) om samfunnssikkerhet beskriver Regjeringen det fremtidige Sivilforsvaret, herunder behovet for nye investeringer som er nødvendige for å opprettholde en troverdig forsterkningsressurs. I årene etter har bare en liten del av de 162 millioner kronene, som ble anslått å være behovet, blitt bevilget.

– I jubileumsåret står Sivilforsvaret på mange måter ved et veiskille. Ytterligere forskyvninger i investeringene, som er beskrevet i meldingen, vil eventuelt bidra til usikkerhet omkring moderniseringen. Men vi håper jo at de politiske prioriteringene peker vår vei snart.  Etterslep og forsinkelser i forhold til helt nødvendige investeringer og fornying av utstyr, blant annet nye innsatsuniformer til Sivilforsvarets tjenestepliktige, bekymrer. Forsinkelsene skaper mange utfordringer i forhold til personellets sikkerhet under innsatser og deres muligheter for å løse aktuelle oppgaver. Dette vil også over tid gå ut over motivasjonen til de tjenestepliktige, sier Lea.

8000 tjenestepliktige

Sivilforsvaret er basert på tjenesteplikt. De utskrevne mannskapene utgjør bærebjelken i Sivilforsvaret når det er behov for å mobilisere mannskap og materiell for å håndtere store hendelser. Sivilforsvaret er forutsigbart og har stor utholdenhet når det er behov for innsats over flere dager. Den operative styrken er på 8000 tjenestepliktige menn og kvinner, fordelt på lokale avdelinger med ulike oppgaver, som blir øvd regelmessig. 

– For mange tjenestepliktige kan innkalling til tjeneste i Sivilforsvaret representere en økonomisk belastning. Utdanning og senere tjeneste innebærer fravær fra arbeid og godtgjørelsen de kompenseres med er beskjeden. Det er derfor viktig at tjenesten legges til rette slik at den oppleves som meningsfylt og at de tjenestepliktige føler seg verdsatt. Godt materiell og personlig utstyr som tilfredsstiller dagens HMS-krav er viktig i denne sammenheng, sier Lea.

– Sivilforsvaret er en kombinasjon av tjenesteplikt, samfunnsengasjement og profesjonalitet, som leverer daglig. Det er en god forsikringsordning når det svært alvorlige skjer, avslutter Lea.

 
Sivilforsvarets historie