Eksplosjonen i Fredrikstad

DSB er i kontakt med politiet og brannvesenet i forbindelse med eksplosjonen ved Mills-fabrikken i Fredrikstad. Ved behov er DSB rede til å bistå redningsetater og lokale myndigheter.

Publisert 23.04.2012 - 18:31 | Oppdatert 23.04.2012 - 18:38
DSB er fagmyndighet for farlige stoffer. Virksomheter som oppbevarer farlige stoffer skal melde inn dette til myndighetene gjennom Altinn, slik at DSB har oversikt over typer stoffer og mengder. Mills oppbevarer LPG (propan) og ammoniakk i slike mengder at det er brannvesenet som har ansvar for tilsyn med virksomheten.

Verktøy og hjelpemidler

Melding om farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk via ID-porten til Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Meld inn farlig stoff via ID-porten til Altinn 

Slik fyller du ut et elektronisk skjema

Hjelp med pålogging og rettigheter? Kontakt ID-porten brukerstøtte

Spørsmål om innmeldingen rettes til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding