Farlige stoffer

DSB skal være pådriver overfor næringslivet for å sikre at disse driver sin virksomhet med en optimal grad av sikkerhet i samsvar med samfunnets krav.


Aktuelt fagstoff

Ny storulykkeforskrift
Publisert 14.06.2016

Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der...

Strengere krav til storulykkebedrifter
Publisert 03.06.2016

For å forebygge og begrense konsekvensene av store ulykker i virksomheter som behandler farlige...

Tilsyn med storulykkevirksomhetenes systematiske arbeid og status ny storulykkeforskrift
Publisert 10.05.2016

Tilsyn er et av myndighetenes viktigste virkemidler, og vi informerer i denne artikkelen om tema...

Møte om læringspunkter etter sprengningsulykke på Geilo i 2014
Publisert 28.04.2016

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å invitere til et møte for å ta opp...

Læringspunkter etter sprengningsuhell på Geilo, 3. september 2014
Publisert 01.04.2016

DSB har bistått politiet i deres etterforskning med to personer på ulykkesstedet, samt teknisk og...

Bruk beskyttelsesbriller
Publisert 28.12.2015

Lover og forskrifter

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter/veiledninger

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot...

Verktøy og hjelpemidler

Melding om farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk via ID-porten til Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Meld inn farlig stoff via ID-porten til Altinn 

Slik fyller du ut et elektronisk skjema

Hjelp med pålogging og rettigheter? Kontakt ID-porten brukerstøtte

Spørsmål om innmeldingen rettes til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding