Farlige stoffer

DSB skal være pådriver overfor næringslivet for å sikre at disse driver sin virksomhet med en optimal grad av sikkerhet i samsvar med samfunnets krav.


Aktuelt fagstoff

Tilsyn med storulykkevirksomhetenes systematiske arbeid og status ny storulykkeforskrift
Publisert 10.05.2016

Tilsyn er et av myndighetenes viktigste virkemidler, og vi informerer i denne artikkelen om tema...

Møte om læringspunkter etter sprengningsulykke på Geilo i 2014
Publisert 28.04.2016

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å invitere til et møte for å ta opp...

Læringspunkter etter sprengningsuhell på Geilo, 3. september 2014
Publisert 01.04.2016

DSB har bistått politiet i deres etterforskning med to personer på ulykkesstedet, samt teknisk og...

Læring av ulykker med farlige kjemikalier
Publisert 30.03.2016

Læring av hendelser som har skjedd i andre land er viktig, og vi vil derfor rette oppmerksomheten...

Bruk beskyttelsesbriller
Publisert 28.12.2015

Hver eneste nyttårsaften er det mellom 10 og 20 personer som skader øynene av fyrverkeri. DSB...

Lover og forskrifter

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter/veiledninger

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot...

Verktøy og hjelpemidler

Melding om farlig stoff

Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk via ID-porten til Altinn. Forskriftens §12 angir hvem som skal foreta innmeldingen – se også veiledningen til forskriften

Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)

Meld inn farlig stoff via ID-porten til Altinn 

Slik fyller du ut et elektronisk skjema

Hjelp med pålogging og rettigheter? Kontakt ID-porten brukerstøtte

Spørsmål om innmeldingen rettes til melding.farlig.stoff@dsb.no

Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding