Temabilde elsikkerhet

Elsikkerhet

DSBs mål er en pålitelig strømforsyning og at verken elektriske anlegg eller produkter medfører noen fare for liv, helse og materielle verdier.


Aktuelt fagstoff

DSB beklager
Publisert 09.06.2016

DSB beklager enkelte formuleringer i Dagens Næringsliv i dag, og inntrykket de kan ha skapt av at...

DSB møter OSO Hotwater
Publisert 20.05.2016

DSB har innkalt ledelsen i OSO Hotwater til et møte kommende mandag om de potensielt farlige...

Nytt nummer av Elsikkerhet
Publisert 20.11.2015

I Elsikkerhet 87 finner du ulykkesstatistikk og beskrivelser av ulykker i 2014. I tillegg har vi...

Invitasjon til tilsynsetatenes seminar 2015
Publisert 28.08.2015

Den 23. og 24. september 2015 holder tilsynsetatene sitt årlige felles seminar på Radisson Blu...

Lover og forskrifter

El-tilsynsloven med forskrifter/veiledninger

Denne lov omfatter alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr, unntatt radiotelegraf og...

Verktøy og hjelpemidler

Rapportering

Nyhetsbladet Elsikkerhet

DLE-portalen

For privatpersoner

Elektrisitet i bustader

Gjennomsnittsforbruket av elektrisk energi per bustad er på om lag 22 000 kWh. Det finst om lag 1,7 million bustader i Noreg, og eit stort tal andre bygningar som hytter, brakker osv.