Illustrasjonsfoto brannvesen

Brann og feiervesen

Brannvesenet drives av landets 430 kommuner. Brannvesenet er en kommunal virksomhet. Kommunene har ansvaret for at det er etablert brannvesen i samsvar med krav i brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.


  • arrowKontakt
  • arrowLes mer om brannvesen

Spørsmål om brann,- og feiervesen besvares av Enhet for brannvern, samband og varsling, postmottak@dsb.no

Telefonnummer sentralbord: 33 41 25 00

 

Brannvesenet kan være felles for flere kommuner, interkommunal løsning. Det mest vanligee til nå er at hver kommune har sitt brannvesen. Men det blir etter hvert flere interkommunale løsninger.

Det er cirka 12 500 branntjenestemenn fordelt på 335 brannvesen i Norge. Av disse er 3 500 heltidsansatte i kommunene. Disse har brannvernarbeid som sitt hovedyrke. 9 000 er deltidsansatte i kommunene. Disse har et hovedyrke og er brannmannskaper på deltid.

Brannvesenets viktigste oppgaver er å verne liv, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker. Det fokuseres på forebyggende arbeid for å unngå at brann og ulykker oppstår. Dersom brann eller ulykker oppstår skal alle som er berørt få nødvendig hjelp på raskest mulig måte.

Brannvesenets forebyggende avdeling gjennomfører brannforebyggende arbeid. Dette skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå.

Brannvesenets beredskap er slik at brannmannskaper døgnet rundt er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø. I de største kommunene er beredskapen basert på døgnkasernerte mannskaper som oppholderseg på brannstasjonen. De andre kommunene har en beredskap der mannskapene rykker ut fra sin arbeidsplass eller bolig, møter på brannstasjonen og rykker ut med biler og nødvendig utstyr.

Aktuelt fagstoff

NBLFs reisestipend 2012
Publisert 07.03.2012

DSB er støttespiller i Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som utenom DSB består av NBLF,...

Kurs i tilsyn med farlig stoff 15. februar
Publisert 02.01.2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangerer kurs i tilsyn med farlig stoff....

TSG-seminaret 2010
Publisert 01.07.2010

Tilsynspersonell i brannvesen og DLE inviteres til TSG-seminar.

Samlokalisering av 110-112-113 gir bedre publikumstilbud
Publisert 16.04.2010

Brannvesenene i Buskerud og Vestfold har tatt i bruk felles alarmsentral – Vestviken 110 IKS – for...

Enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)
Publisert 13.05.2009

EIS innføres som et innsatsledelsessystem for å styrke brannvesenet evne til å håndtere alle typer...

Lover og forskrifter

Organisering av brannvesen

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet,...

Veiledninger

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og retter seg...

Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen

Denne veiledning omtaler hvordan brannvesnene rent praktisk med den teknologi som idag er...

Veiledning om røyk og kjemikaliedykking

Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den kan benyttes som...

 
 

Verktøy og hjelpemidler

BRIS - ny rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten

>> Innlogging til BRIS

Opplæringsfilmer
>> Grunnleggende innrapp. i BRIS 
>> Registering av brukere i BRIS
>> Om rollen som godkjenner
>> Rapportering av brann i bygning i BRIS 
>> Rapportering av trafikkulykke i BRIS

Hjelp vedr. BRIS?
Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp ifm. med BRIS, send en e-post eller kontakt oss på tlf.:

>> bris-support@dsb.no
>> 900 23 503 (åpen i kontortiden)