Brannvern

DSB skal tilrettelegge for at forebyggende brannvernarbeid blir vektlagt. Et systematisk forebyggende brannvernarbeid vil over tid redusere tap av liv og materielle verdier som følge av brann. De kommunale og interkommunale brannvesenene er viktige samarbeidspartnere for å iverksette brannforebyggende tiltak.


Aktuelt fagstoff

19 omkomne i brann
Publisert 29.06.2016

Dette er like mange som etter første halvår i fjor. Totalt for 2015 omkom det 35 personer, som er...

Stor brannfare og ekstra beredskap i pinsen
Publisert 13.05.2016

Det er stor fare for gress- og lyngbrann over store deler av Sør-Norge. DSB har satt inn ekstra...

Økt skogbrannfare flere steder
Publisert 09.05.2016

Skogbrannindeksen viser økende skogbrannfare i Sør-Norge frem til og med onsdag. DSB følger...

Fortsatt stor gress- og lyngbrannfare
Publisert 11.01.2016

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om lokalt stor gress- og lyngbrannfare i Sør- og...

Skogbrannhelikopteret i beredskap
Publisert 01.01.2016

DSB har i dag satt skogbrannhelikopteret i beredskap på Trondheim lufthavn Værnes.

Forskrift om brannforebygging
Publisert 28.12.2015

Lover og forskrifter

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter/veiledninger

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot...

Verktøy og hjelpemidler

BRIS - ny rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten

>> Innlogging til BRIS

Opplæringsfilmer
>> Grunnleggende innrapp. i BRIS 
>> Registering av brukere i BRIS
>> Om rollen som godkjenner
>> Rapportering av brann i bygning i BRIS 
>> Rapportering av trafikkulykke i BRIS

Hjelp vedr. BRIS?
Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp ifm. med BRIS, send en e-post eller kontakt oss på tlf.:

>> bris-support@dsb.no
>> 900 23 503 (åpen i kontortiden)