Brannvern

DSB skal tilrettelegge for at forebyggende brannvernarbeid blir vektlagt. Et systematisk forebyggende brannvernarbeid vil over tid redusere tap av liv og materielle verdier som følge av brann. De kommunale og interkommunale brannvesenene er viktige samarbeidspartnere for å iverksette brannforebyggende tiltak.


Aktuelt fagstoff

Stor brannfare og ekstra beredskap i pinsen
Publisert 13.05.2016

Det er stor fare for gress- og lyngbrann over store deler av Sør-Norge. DSB har satt inn ekstra...

Økt skogbrannfare flere steder
Publisert 09.05.2016

Skogbrannindeksen viser økende skogbrannfare i Sør-Norge frem til og med onsdag. DSB følger...

Fortsatt stor gress- og lyngbrannfare
Publisert 11.01.2016

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om lokalt stor gress- og lyngbrannfare i Sør- og...

Skogbrannhelikopteret i beredskap
Publisert 01.01.2016

DSB har i dag satt skogbrannhelikopteret i beredskap på Trondheim lufthavn Værnes.

Tidenes laveste tall for omkomne i brann
Publisert 30.12.2015

I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979. I 2015 har det omkommet 35...

Forskrift om brannforebygging
Publisert 28.12.2015

Lover og forskrifter

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter/veiledninger

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot...

Verktøy og hjelpemidler

Elektronisk rapportering

Elektronisk rapportering for brannvesenet (passordbeskyttet)

Logg inn

BRIS - ny rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten