Flyktningsituasjonen. Informasjon til lokale og regionale myndigheter

På denne siden samler vi all myndighetsinformasjon som kan være til nytte for aktører på lokalt og regionalt nivå; kommuner, fylker og andre. Siden oppdateres løpende.

Publisert 13.11.2015 - 13:00 | Oppdatert 30.11.2015 - 12:18

UDI

Fylkesmannen

DSB

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Politiet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Utdanningsdirektoratet

Regjeringen

KS

KMD
Bruk av bygninger som asylmottak (inkl. spørsmål og svar)

Statens sivilrettsforvaltning
Oppnevning og opplæring av representanter for EMA

 

Informasjon til befolkningen er samlet på kriseinfo.no